Onze website

St. Martinusschool
Zoeksestraat 5
4721 AC  Schijf

Directeur: Benita Hereijgers
Telefoon: 0165-341636
E-mal: b.hereijgers@borgesius.net


Goed geinformeerd zijn is belangrijk.
Handige info
 voorziet in praktische informatie.
Uitgebreide info bevat de pdf-documenten met verdere en uitgebreide informatie.

Educatieve info kan een hulp zijn bij huiswerk en uitleg door ouders.
Overige info toont informatie van externe bedrijven en instanties.

De kalender toont geplande en actuele zaken.

Foto’s geven een impressie van een scala aan activiteiten, die op school hebben plaatsgevonden. Dat geldt natuurlijk ook voor de geplaatste filmpjes.

In schoolorganisaties is plaats ingeruimd voor de oudervereniging, medezeggenschapsraad en het adviesorgaan.

De Borgesiusstichting brengt u bij het kantoor en de scholen van onze stichting.