Adviesorgaan St. Martinusschool
 
(voorheen schoolcommissie)
 
Fungeert als klankbordgroep voor de directie en geeft adviezen.
Hun voornaamste doel is de kwaliteit van de school te bewaken.
Zij vertegenwoordigen de ouders hierbij.
Nieuws vanuit het bestuur van de Borgesiusstichting vindt via de directie zijn weg naar het Adviesorgaan.
 
De samenstelling van het Adviesorgaan is:
 
Jeroen Bommelijn (voorzitter)
Hans van MerriŽnboer
Josť Verhoeven-Braat
Celeste Konings
Jantine Sweep
Christel Snepvangers

Roemer Kruis 
Ralph Boden
Mevr. Lianne van Trijp is adviserend lid van het Adviesorgaan