Adviesorgaan St. Martinusschool
 
(voorheen schoolcommissie)
 
Fungeert als klankbordgroep voor de directie en geeft adviezen.
Hun voornaamste doel is de kwaliteit van de school te bewaken.
Zij vertegenwoordigen de ouders hierbij.
Nieuws vanuit het bestuur van de Borgesiusstichting vindt via de directie zijn weg naar het Adviesorgaan.
 
De samenstelling van het Adviesorgaan is:
 
Jeroen Bommelijn (voorzitter)
Hans van Merriënboer
José Verhoeven-Braat
Céleste Konings
Jantine Sweep
Kristel Snepvangers

Roemer Kruis 
Jasmijn Boden
Benita Hereijgers is adviserend lid van het Adviesorgaan