TSO
 
In het kader van de opgelegde professionalisering ten aanzien van het overblijven is er op 14 november 2006 een aparte stichting opgericht:
de stichting Tussen Schoolse Opvang, kortweg TSO Schijf.
 
Tussenschoolse opvang vindt 4 dagen per week plaats in den Hoge Dries.
Dagelijks zijn er op de TSO de co÷rdinator en een aantal overblijfkrachten aanwezig die de zorg voor de overblijfkinderen op zich nemen in de lunchpauze. Tijdens het overblijven eten en spelen de kinderen onder begeleiding van deze overblijfkrachten. De co÷rdinator/overblijfkrachten registreren de aanwezige kinderen en zorgen voor een goed verloop van het overblijven.
 
Wij maken onderscheid tussen 2 soorten overblijvers:
Vaste overblijvers: dit zijn kinderen die elke week een of meer vaste dagen overblijven. Aan het einde van ieder schooljaar wordt er een aanmeldformulier meegegeven voor het nieuwe schooljaar. Indien uw kind in de loop van het jaar instroomt, kunt u een aanmeld-formulier verkrijgen bij de co÷rdinator. Totdat het formulier verwerkt is, kunt u gebruik maken van de strippenkaartregeling voor losse overblijvers.
De kosten voor het vast overblijven bedragen Ç 1,75 per keer per kind.
 
Losse overblijvers: dit zijn kinderen die incidenteel overblijven. Deze kinderen maken gebruik van een strippenkaart. De kosten voor los overblijven zijn Ç 2,20 per keer per kind. De strippenkaarten blijven de gehele schooltijd geldig.
 
Meer uitleg over het gebruik van de strippenkaarten en ook over andere zaken vindt u terug in een apart informatieboekje van de TSO. Dit boekje kunt u opvragen bij de co÷rdinator, Carla Godrie. Zij is iedere ochtend (behalve donderdag) op school te bereiken of schriftelijk via de overblijfbrievenbus.
 
Ook kunt u een mail sturen naar de co÷rdinator: c.godrie@borgesius.net

BSO