Onze website

St. Martinusschool
Zoeksestraat 5
4721 AC  Schijf

Directeur: Lianne van Trijp
Telefoon: 0165-341636
E-mal: l.vantrijp@borgesius.net

 

Op de website kunt u zien, wat er op de website is veranderd. Van hier uit kunt u naar de veranderingen/toevoegingen gaan door op de blauwe tekst te klikken. Handig om snel nieuwe onderdelen op de website te bekijken!

Goed geinformeerd zijn is belangrijk. In informatie vindt u alles bij elkaar.
Handige info
 voorziet in praktische informatie.
Uitgebreide info bevat de pdf-documenten met verdere en uitgebreide informatie.

Educatieve info kan een hulp zijn bij huiswerk en uitleg door ouders.
Overige info toont informatie van externe bedrijven en instanties.
In informatiebulletins worden de nieuwsbrieven geplaatst.

De kalender toont geplande en actuele zaken.

Foto’s geven een impressie van een scala aan activiteiten, die op school hebben plaatsgevonden. Dat geldt natuurlijk ook voor de geplaatste filmpjes.

In schoolorganisaties is plaats ingeruimd voor de oudervereniging, medezeggenschapsraad en het adviesorgaan.

In diversen kunt u vinden: gratis programma's, andere websites, veilig internet en de routekaart.

De Borgesiusstichting brengt u bij het kantoor en de scholen van onze stichting.